یک تحلیلگر بازار مسکن گفت: به نظر ‌می‌رسد فعلاً و احتمالاً در ماه‌‌های آینده با پدیده جهش قیمتی در بازار مسکن مواجه نخواهیم بود و با توجه به وضعیت بازار و سایر بازارهای موازی، تغییر محسوس و قابل توجهی در حجم معاملات مسکن تا پایان سال جاری رخ نخواهد داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، فردین یزدانی، تحلیلگر بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار و سایر بازارهای موازی، تغییر محسوس و قابل توجهی در حجم معاملات مسکن تا پایان سال جاری رخ نخواهد داد.

یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه طی ماه‌‌های آینده، جهش قیمتی در بازار مسکن رخ نخواهد داد، عنوان کرد که به نظر می‌رسد رکود حاکم بر این بازار ادامه‌دار باشد.

یزدانی با ارائه این تعریف از رکود که جهش قیمتی زمانی رخ ‌می‌دهد که میزان افزایش قیمت بیش از افزایش هزینه تمام شده و نرخ تورم باشد، افزود: اگر این تعریف را بپذیریم به نظر ‌می‌رسد فعلاً و احتمالاً در ماه‌‌های آینده با پدیده جهش قیمتی مواجه نخواهیم بود. نکته حائز اهمیت اینکه، افزایش بیش از حد قیمت‌‌ها، بازار را دچار نوعی عدم توازن میان توان خرید و انتظارات با قیمت‌‌های موجود کرده است. بنابراین، حجم معاملات نسبتاً وارد رکود شده است و این رکود نسبی در معاملات تداوم خواهد یافت.

او در ادامه گفت: در عین حال، اگر افزایش قیمت مصالح چنانکه در ماه‌‌های اخیر شاهد بودیم، تداوم پیدا کند، افزایش قیمت مصالح در کنار افزایش بهای عوارض صدور پروانه و هزینه‌‌های جانبی ساخت‌وساز اثر خود را روی افزایش قیمت در بازار مسکن نشان می‌دهد اما این به معنای جهش قیمتی نخواهد بود. این افزایش قیمت، متناسب با افزایش هزینه تمام شده و نرخ تورم خواهد بود. در حالی که سال گذشته قیمت مسکن، بیش از افزایش هزینه تمام شده بالا رفت.

براساس گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، یزدانی سپس به رشد نقدینگی با رقم ۳٫۲ درصد و اثر آن بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: رشد نقدینگی در نهایت اثر خود را در درازمدت بر بازار دارایی‌‌ها به جا خواهد گذاشت؛ چنانکه تمام داده‌‌های آماری دو دهه گذشته نشان ‌می‌دهد که یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بازار مسکن، رشد نقدینگی بوده است که متاسفانه این رشد هم‌چنان ادامه دارد.

این کارشناس بازار مسکن، در ادامه به اثرگذاری قیمت ارز بر مسکن پرداخت و گفت: وقوع گشایش در روابط خارجی ایران احتمالاً سبب خواهد شد که میزان ذخایر ارزی دولت افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت دلار به یک ثبات نسبی برسد؛ اما نقدینگی در نهایت حتی اثر خود را بر قیمت ارز هم خواهد گذاشت اما نه در کوتاه‌مدت. بنابراین اگر مسایل کشور، حادتر از وضعیت موجود نشود، تورم و قیمت ارز اثر مضاعفی بر تعدیل قیمت دارایی‌‌های مستغلاتی نخواهد گذاشت. اما اگر وضعیت ذخایر ارزی بحرانی‌تر شود، مکانیزم نقدینگی و تورم و بسته شدن فضای تعاملات بین‌المللی، منجر به تغییر محسوس قیمت‌‌ها در بازار مسکن هم خواهد شد.

به زعم او، احتمالاً اندکی رشد در معاملات مسکن در ماه‌‌های پایانی سال به نسبت پاییز رقم بخورد که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی هزینه تمام شده و افزایش هزینه صدور مجوزهای ساخت‌وساز است و البته تغییر محسوس و شدیدی نخواهد بود.

ثبت نظر