سی‌ام دی‌ماه ۱۳۹۵، ساختمان پلاسکو که اولین ساختمان بلند و نمادی برای جریان مدرنیته در ایران بود، در مقابل چشم همگان ناباورانه فرو ریخت و این سانحه با مجموعه اتفاقاتی که به‌دنبال آن رخ داد، تبدیل به فاجعه‌ای غم‌بار برای ملت ایران شد.

ادامه مطلب