معمار پیشکسوت گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که شکوفایی معماری ایران روز به روز به سایه رفت.

ادامه مطلب

امیراردلان پیش کسوت معمار گفت: فارغ التحصیلان معماری هیچ افقی در رشته خودشان ندارند؛ بنابراین اگر آموزش را بعد از پرورش قرار دهیم، قطعا می‌توانیم به ریشه‌ها و اصالتمان بازگردیم.

ادامه مطلب