مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از تمدید مهلت به اشخاص حقوقی طراح و ناظر به منظور تطبیق شرایط با شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت خبر داد.

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون ها از روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۹۹ لغایت ۲۲/۱۲/۹۹ انجام میشود و زمان برگزاری آزمون روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

ادامه مطلب

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر ضرورت بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها، گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان باید به عنوان یک مطالبه عمومی درخواست شود.

ادامه مطلب

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارایه پیشنهاد الزامی شدن نظارت رندمی ساختمان‌ها به وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: بروز حوادث ساختمانی نتیجه چهار دهه بی‌توجهی نسبت به نگهداری از ساختمان‌های موجود است.

ادامه مطلب

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به آمار مهندسین فاقد مسکن در کشور گفت: به دنبال آن هستیم تا در هر استان یک مجموعه خانه مهندس احداث کنیم.

ادامه مطلب

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، احداث مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم را الگویی مناسب برای کشور یاد کرد.

ادامه مطلب

جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نسبت به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها اعتراض کردند.

ادامه مطلب

رئیس اداره نظام‌‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره‌‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه تمامی ساختمان‌ها براساس(متراژ و ارتفاع) به چهار گروه (الف، ب، ج و د) تقسیم می‌شوند. اعلام کرد: مهندسان طراح پایه سه، صرفاً در گروه (الف)، پایه دو در گروه (ب)، پایه یک در گروه (ج)، مجاز به ارائه خدمات مهندسی هستند و طراحی گروه ساختمانی(د) توسط مهندسان پایه ارشد صورت خواهد پذیرفت.

ادامه مطلب