فروشگاه
خانه فروشگاه
کتاب: شهر در گذر زمان

کتاب شهر در گذر زمان ✍🏻 نویسنده: ماکس وبر 📝 مترجم: شیوا(منصوره) کاویانی

دانلود
مقاله:کووید 19 و گردشگری ورزشی

کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار گردشگری_کرونا

دانلود